Skagefolk

Hvordan er det egentlig å bo på Skage? Vi har spurt noen som faktisk bor der.