Om prosjektet

Skageåsen III trinn 4 er det siste byggetrinnet i Skageåsen. Det nyregulerte området er tilpasset nye trender og har store tomter med fin utsikt og beliggenhet.
Området ligger sentralt til – med gode forbindelser til både skole og barnehage, samt gode forbindelser til Namsos og kommunesenteret i Overhalla.

Tomtene ligger sydvendt til, med utsikt mot Namsen i retning Namsos. Nabolaget preges av unge familier, og kan eksempelvis skilte med egen ballbinge og lekeplasser for de yngste. Lysløype, skistadion og opparbeidede turløyper finnes også i umiddelbar nærhet.

dronefoto tomter

Tomter

Det er i dag 6 tomter ledig i det nye boligfeltet (merket med gult) og 4 tomter ledig i eksisterende boligfeltet (merket grønt). Det vil bli opparbeidet vei, gatelys, fiber og vann/avløp i slutten av året med asfaltering til sommeren. Lekeplasser vil bli opparbeidet med grusdekke uten lekeapparat.

Tomtene vil med stor sannsynlighet være byggeklare straks på nyåret 2019, og noen vil bli solgt med mindre heftelser.

Ledige tomter per 28.03.2019

Tomtesalg og -priser

Tomtene kan kjøpes med signering av kjøpekontrakt og det gis ikke opsjoner. Tomtene er også tilgjengelig for utbyggere.

Priser:
Tomt 28 og 52: 226.000 kr
Tomt 1, 2, 4, 16-19: 350.000 kr

Planbestemmelser og plankart

Reguleringsplanen fås ved henvendelse til kommunen eller ved å søke opp Skageåsen III her